دولت بایدن دنبالهرو مسیر ترامپ است/ آنها در پی امتیازگیری هستند

عباس گلرو در گفتگو با ، در واکنش به انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اظهار داشت: برخی افراد معتقدند که چون رابرت مالی در مذاکرات برجام حضور داشته است، ممکن است این توافقنامه را احیا کند، در حالی که بنده معتقدم خیلی…

Latest News

Related articles