دولت باید کارآمدتر شود – خبرگزاری مهر

، حجتالله میرزایی بعد از ظهر یکشنبه در سفر دو روزه به اصفهان ضمن بازدید از شهرک سلامت اصفهان با بیان اینکه این ظرفیت ایجاد شده در استان اصفهان بسیار ارزنده است، اظهار داشت: امیدواریم این پروژه تا پایان سال به بهره برداری کامل برسد. وی با بیان اینکه…

Latest News

Related articles