دولت برای سرمایهگذاری نفتی ۳۵هزارمیلیارد اوراق مالی منتشر میکند

، نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (۵) این ماده واحده موافقت کردند. براساس بند (ز) تبصره ۵ این ماده واحده، به منظور پوششهای بیمهای و همچنین…

Latest News

Related articles