دولت «بغداد» دخالتهای تحریکآمیز آمریکا در عراق را متوقف سازد

یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به تداوم سیاستهای خصمانه ایالات متحده آمریکا در این کشور، تصریح کرد: دولت «بغداد» باید دخالت های تحریک آمیز آمریکایی ها در عراق را متوقف سازد. به نقل از المعلومه، «مختار الموسوی» نماینده پارلمان عراق امروز دوشنبه در…

Latest News

Related articles