دولت دیگر نمیتواند محصولات کشاورزان را هرگونه خواست قیمتگذاری کند

، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏در سال گذشته ۲۰ درصد مالیات واحدهای تولیدی و اصناف خرد بخشیده شد و ۳۲هزار میلیارد تومان اعتبار به اشتغالزایی درمناطق محروم اختصاص یافت. قالیباف گفت: با تصمیم انقلابی مجلس، کشاورزان وارد…

Latest News

Related articles