دولت راهی جز اجرای مصوبه هسته ای مجلس ندارد

علی کریمی فیروزجایی درگفتگو با افزود: توافق سازمان انرژی اتمی کشورمان با دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مغایر مصوبه مجلس شورای اسلامی است. عضو مجمع نمایندگان مازندران با انتقاد از عدول دولت از اجرای مصوبه مجلس خاطر نشان کرد: تخطی دولت از مصوبه…

Latest News

Related articles