دو قطبی کردن جامعه راه حل افزایش مشارکت مردم در انتخابات نیست

حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی در گفتوگو با با اشاره به راه حل افزایش مشارکت مردمی در انتخابات اظهار داشت: ابزار تبلیغاتی اغلب از روشهای غربی رنگ باخته و جای خود را به روش اثبات لیاقت از طریق اعتماد سازی مردم داده است. وی افزود: بر اساس مبانی دینی،…

Latest News

Related articles