دیدار سرمربی ایرانی بلغارستان با سفیر ایران

ذوالقدر در رابطه با این دیدار به گفت: با دعوت آقای سید محمد جواد رسولی سفیر ایران در بلغارستان روز گذشته به سفارت رفتم و با استقبال گرم ایشان مواجه شدم. ایشان از حضور یک ایرانی در رأس تیم ملی تکواندو این کشور ابراز خوشنودی کرد. وی افزود: سفیر ایران…

Latest News

Related articles