دیوید بکام برای دیزنی برنامه ورزشی میسازد

دیوید بکام در حال مذاکره با دیزنی است تا به تولید یک برنامه تلویزیونی برای دیزنی پلاس بپردازد. به نقل از ددلاین، تولید یک برنامه تلویزیونی توسط دیوید بکام برای شبکه دیزنی در دست مذاکره است. هر چند هنوز این پروژه قطعیت پیدا نکرده اما گفته شده…

Latest News

Related articles