ذرات معلق هوای بهاری اصفهان را آلوده میکند/ جو پایدار است

اصفهان- کارشناس مرکز هواشناسی استان اصفهان گفت: آلودگی هوای مناطق مرکزی و شرقی استان به دلیل وجود ذرات معلق ناشی از توفان روزهای گذشته است. مژگان امیر امجدی در گفتوگو با با اشاره به استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: آسمان…

Latest News

Related articles