رئیس مجلس شورای اسلامی به خراسان شمالی سفر میکند

بجنورد- رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به این استان در آینده نزدیک خبر داد. سید محمد پاکمهر در گفتگو با اظهار داشت: با دعوت رسمی مجمع نمایندگان خراسان شمالی، رئیس مجلس به زودی به استان سفر خواهد کرد. رئیس مجمع…

Latest News

Related articles