رئیس هیئت ژیمناستیک خوزستان در سمت خود ابقاء شد

اهواز- با حضور سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک کشور، مجمع انتخابات هیئت خوزستان در اهواز برگزار و رئیس هیئت ژیمناستیک خوزستان در سمت خود ابقاء شد. ، با حضور «حمید هاشمی» سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک کشور، مجمع انتخابات هیئت خوزستان عصر امروز…

Latest News

Related articles