رابطه بین بیماری کووید ۱۹ و بثورات پوستی

به نقل از مدیکال نیوز تودی، بیش از ۱ نفر از ۵ فرد مبتلا به عفونت کووید ۱۹ تغییرات پوستی را به عنوان تنها علامت عفونت گزارش کردند. شاید بارزترین تأثیر جسمی کووید ۱۹ بر ریهها باشد، اما پزشکان و محققان به ارتباطاتی بین کووید ۱۹ و اندامها و سیستمهای…

Latest News

Related articles