رازهای عاشقانه پیرمرد زردپوش در «حلب»/ این مرد چرا حرف نمیزند؟

ماهان خمامی پور کارگردان اپیزود «شبیهسازی آقای زرد» که در قالب «سه اپیزود از حلب» در «هنر و تجربه» در حال اکران است، در گفتگو با درباره این اثر گفت: «شبیهسازی آقای زرد» مستندی ۱۷ دقیقهای درباره عشق در میان خرابههاست. درواقع فیلم درباره پیرمردی است که…

Latest News

Related articles