راهکارهای تحقق شعار سال در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد

حجت الله فیروزی در گفتگو با ، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: در این جلسه، راهکارهای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون مباحث مورد نظر خود را مطرح کردند. وی…

Latest News

Related articles