راهیابی ۵ ورزشکار و مرشد ورزش زورخانهای مرکزی به اردوی تیم ملی

اراک- رئیس هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مرکزی از راهیابی ۴ ورزشکار و یک مرشد ورزش پهلوانی و زورخانهای استان مرکزی در رشتههای هنرهای فردی به اردوی تیم ملی خبر داد. تیمور همتی در گفتگو با ، اظهار کرد: مسابقات انتخابی پهلوانی و زورخانه ای استان…

Latest News

Related articles