راه اندازی خانه فناوری ایران در روسیه/ توسعه هاب های صادراتی

دکتر مهدی قلعه نوی درباره برنامههای معاونت علمی برای توسعه ارتباطات بین المللی و صادرات محصولات دانش بنیان به اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی که از سال ۹۹ با هدف توسعه زیرساخت فیزیکی در بازارهای هدف صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق در…

Latest News

Related articles