رایزنیهای سیاسی مصر و ترکیه برای عادیسازی روابط دوجانبه

به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای از رایزنی های سیاسی میان قاهره و آنکارا برای عادی سازی روابط دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه مصر در بیانیه مذکور اعلام کرد که رایزنیهای سیاسی این کشور با مقامات ترکیه برای…

Latest News

Related articles