رایزنی «رابرت مالی» با مقامهای سه کشور اروپایی درباره برجام

، دو منبع مطلع به رویترز گفتهاند که «رابرت مالی» نماینده جدید آمریکا در امور ایران با مقامهای انگلیس، فرانسه و آلمان در خصوص برجام گفتگو کرده است. یک دیپلمات اروپایی نیز گفته است که رابرت مالی با مدیران سیاسی وزارت خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان گفتگو…

Latest News

Related articles