رایزنی سفیر ایران و وزیر عراقی درباره تقویت همکاری های مشترک

به نقل از عراقیون، «ایرح مسجدی» سفیر ایران در بغداد با «علاء احمد الجبوری» وزیر تجارت عراق دیدار کرد. در جریان این دیدار دو طرف در خصوص راه های تقویت روابط مشترک میان ایران و عراق در زمینه های تجاری و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. آنها هم چنین در…

Latest News

Related articles