ربات کشاورز با لیزر علفهای هرز را جدا می کند

، یک شرکت رباتیک از نسل سوم ربات های حذف خودکار خود رونمایی کرد. این ربات که مخصوص حذف کردن علفهای هرز از زمین های کشاورزی است، با استفاده از هوش مصنوعی (AI) و فناوری لیزر پرقدرت کار می کند. گرچه علف کش های شیمیایی می توانند علف های هرز را به طور…

Latest News

Related articles