ردپای ویروس انگلیسی در ۳۱ استان/تغییر رنگ بندی شهرها

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، نسبت به چرخش ویروس انگلیسی در ۳۱ استان کشور هشدار داد.

Latest News

Related articles