رشد فعالیت تجاری منطقه یورو برای اولین بار در نیمسال اخیر

به نقل از راشاتودی، فعالیتهای تجاری منطقه یورو در ماه مارس برای اولین بار در ۶ ماه اخیر رشد کرد و بیشترین جهش از ماه جولای تا کنون را به ثبت رساند. انتشار این دادهها در حالی است که آغاز موج سوم در اروپا ریکاوری اقتصادی این قاره را مختل کرده…

Latest News

Related articles