رشد ۱۰۰ درصدی ترافیک اینترنت همراه اول در ایام کرونا

به نقل از ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضا تفاهمنامه همکاری «توسعه خدمات دیجیتال و زیستبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» صبح روز گذشته یکشنبه ۱۹ بهمنماه با حضور مهدی اخوانبهابادی، مدیرعامل همراه اول و محمدرضا کلایی، شهردار…

Latest News

Related articles