رشد ۷ درصدی بخش صنعت ایران در شرایط تحریم و کرونا

علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در گفت وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که یازده سال پیاپی اقدام به نامگذاری اقتصادی سالها میکنند و سه سال اخیر هم به نامهای رونق تولید، جهش تولید و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی نام…

Latest News

Related articles