رعایت پروتکلهای کرونایی در شهرستان گناوه به ۳۶ درصد تقلیل یافت

فرماندار گناوه افزود: تا زمانی که زنجیره انتقال این ویروس قطع نشده و یا واکسیناسیون عمومی در جامعه انجام نشود وضعیت به همین گونه خواهد بود. وی افزود: حفظ سلامت مردم اولویت ما مسئولان به عنوان نظام کارگزاران نظام و وظیفه ما است و نباید با بی تصمیمی…

Latest News

Related articles