رفتار روسیه بزرگترین چالش پیش روی اروپا است

وزیر دفاع آلمان طی اظهاراتی با انتقاد از رفتار روسیه در رابطه با اتحادیه اروپا، گفت که در حال حاضر روسیه بزرگترین چالش در برابر اروپا و آلمان محسوب میشود. به نقل از تاس، وزیر دفاع آلمان طی سخنانی، رفتار روسیه را به عنوان یک خطر روز افزون و جدی برای…

Latest News

Related articles