رفع اختلافات شهرداری و راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن

، بهرام سرمست ظهر یکشنبه در نشست مدیران استان قم با مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ضمن ابراز امیدواری از اینکه شاهد رفع مشکلات و پیشبرد برنامههای استان قم باشیم، افزود: در این جلسه برای بررسی موارد اختلافی بین شهرداری…

Latest News

Related articles