روایت رهبر انقلاب از انگیزه شهدا برای رفتن به میدان جنگ

رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملّی چهار هزار شهید استان یزد: تبیین هدف شهیدان از رفتن به میدان جنگ، بسیار مهم است. برخی در این مورد تشکیک میکنند.

Latest News

Related articles