روزی ۴ میلیون بشکه نفت تولید می کنیم/ ۱۰۰ هزار چاه نفت کم بازده

، هوشنگ فلاحتیان در برنامه رادیویی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بر اساس بودجه ۱۴۰۰ میبایست تولید روزانه نفت را افزایش داد تا ضمن تأمین نیازهای داخلی، صادرات قابل قبولی نیز در بازارهای جهانی داشته باشیم. وی افزود: در همین راستا زیر مجموعههای…

Latest News

Related articles