روستاهای دماوند تا پایان دولت از گاز بهره مند خواهند شد

، مهدی حیدری ظهر پنج شنبه در حاشیه بهرهبرداری از پروژه گازرسانی به روستا های «هاشمک» و «گرمابسرد» دماوند که با حضور سید احمد رسولینژاد، نماینده مردم شریف دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند و حضور ویژه حمیدرضا…

Latest News

Related articles