روستاییان و عشایر با ۲۷۵۰۰ تومان بیمه میشوند

، حسن ابراهیمی عصر دوشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از چهار صندوق بیمه عمومی و تنها صندوق اختیاری است، اظهار داشت: این بیمه ارزانترین حق بیمه را از بیمه شدگان خود دریافت میکند و ۱۰ درصد از ۱۵ درصد…

Latest News

Related articles