روسیه: اوضاع انسانی سوریه تنها درمناطق خارج ازکنترل دمشق وخیم است

معاون وزیر خارجه روسیه در نشست مجازی شورای امنیت گفت که اوضاع انسانی در سوریه تنها در مناطقی که تحت کنترل دولت قانونی این کشور نیست، با وخامت مواجه است. به نقل از روسیا الیوم، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که وخامت اوضاع انسانی در سوریه تنها در مناطقی…

Latest News

Related articles