روسیه به مواضع مداخلهجویانه «جوزف بورل» پاسخ داد

، وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه در پیامی توییتری به مواضع مداخلهجویانه «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص این کشور واکنش نشان داد. در پیام توییتری وزارت خارجه روسیه در این خصوص به اعتراضات گسترده و خشونتآمیز اخیر در اسپانیا اشاره و…

Latest News

Related articles