روسیه: تحرکات نظامی در مرز اوکراین ماهیت دفاعی دارد

کاخ ریاست جمهوری روسیه و وزیر خارجه این کشور ادعاها مبنی بر موضع جنگ طلبانه مسکو در انتقال نیرو و تجهیزات به مرز اوکراین را رد کردند. به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به نزدیکی مرز روسیه-اوکراین با…

Latest News

Related articles