روند کند اجرای شبکه فاضلاب اشنویه/سرازیری فاضلاب به اراضی کشاورزی

مام عزیزی در گفتگو با در زمینه سرازیر شدن فاضلاب شهری اشنویه به زمینهای کشاورزی و گلایه مردم، افزود: مهمترین علت این مشکل نبود شبکه مدرن جمع آوری فاضلاب شهری است که البته این طرح در دست اجرا است ولی سرعت مطلوب را ندارد. وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر…

Latest News

Related articles