رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

هفته آینده مراسم رونمایی از نخستین «قطار ملی مترو» در قالب رام ۳ واگنه با حضور شهردار تهران و برخی مقامات کشوری صورت می گیرد.

Latest News

Related articles