رونمایی از کارت برکت همدلی در بابل

بابل- کارت اعتباری برکت همدلی شهید اندرزگو برای تهیه نان نیازمندان با حضور مسئولان در بابل رونمایی شد.

Latest News

Related articles