رویترز: آلمان طرح مشروطی را برای بازسازی بندربیروت ارائه خواهدکرد

به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اعلام کرد که آلمان طی هفته آینده طرحی را برای بازسازی بندر بیروت به مقامات لبنانی ارائه خواهد کرد. به گفته دو منبع دیپلماتیک مطلع از این طرح، آلمان و فرانسه تلاش بر بازسازی بندر بیروت دارند و…

Latest News

Related articles