ریههای تئاتر همچنان درگیر کرونا است/ روزهای سخت هنرمندان گیلانی

، گروه استانها: تعطیلی فعالیتهای هنری و خالی شدن سالنهای نمایش از تماشاگران شاید تلخترین صحنههایی بود که هنرمندان در سالی که گذشت شاهد آن بودند. شیوع شاید بیش از همه به فعالان عرصههای مختلف هنر به ویژه تئاتر و سینما آسیب وارد کرد و حتی تعیین…

Latest News

Related articles