«زبان به مثابه معجزه» نقد و بررسی میشود

به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «زبان به مثابه معجزه» نوشته نوید کرمانی که بهتازگی با ترجمه ملیحه احسانی نیک و لیلا ذوالقدری توسط نشر کرگدن منتشر شده، روز سهشنبه ۲۱ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و بهطور…

Latest News

Related articles