زلزله ۳ ریشتری تازه آباد را لرزاند

، زلزله ۳ ریشتری در عمق هشت کیلومتری زمین بخش تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه ساعت ۲۱ شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین حوالی تازه آباد استان کرمانشاه گزارش شده است. این زلزله به طول جغرافیایی: ۳۴.۶۴ و عرض جغرافیایی ۴۶.۲۱ در ۱۳ کیلومتری…

Latest News

Related articles