زمینهای بلااستفاده مانده در شهرک صنعتی خوانسار آزادسازی شود

عاطفه کریمی در گفتوگو با با بیان اینکه در شهرستان خوانسار ۷۰۰ کارگر در ۱۳۰ واحد صنعتی شهرستان مشغول کار هستند، اظهار کرد: کل بیمه شدگان اجباری در شهرستان خوانسار چهار هزار و ۳۷۳ نفر هستند و یک هزار و ۳۰۰ کارگاه فعال نیز در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی…

Latest News

Related articles