«زمین» باید متولی واحدی داشته باشد

، رحیم مهردادی امروز در نشست خبری به خبرنگاران گفت: تعدد دستگاههای متولی و مرتبط با زمین در برخی موارد باعث میشود تا کارها بر زمین بماند و این درست نیست. وی ادامه داد: یک سری هم پوشانیهایی بین متولیان وجود دارد، ۱۰ دستگاه مختلف متولی زمین هستند که…

Latest News

Related articles