زمین فوتبال در حریم قلعه پرتغالی های جزیره هرمز ساخته شد

عباس نوروزی در گفتگو با در مورد ساخت زمین فوتبال و آلاچیق در حریم قلعه پرتغالیها در جزیره هرمز بیان داشت: قلعه پرتغالی ها اثر ملی است که حریم شخصی دارد. با کمال تأسف در ادوار گذشته شهرداری هرمز با احداث آلاچیق که پشت آن را هم سنگ فرش کرده، تذکر دادیم…

Latest News

Related articles