زنان در استان بوشهر جایگاه فوقالعادهای دارند

، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای ستاد عتبات عالیات استان بوشهر و امور بانوان این نهاد اظهار داشت: زنان قشر عظیمی از جامعه هستند، که نقش اساسی در جامعه و خانواده ایفا میکنند. وی تصریح کرد: هر تلاشی برای دین خداوند در…

Latest News

Related articles