زنجانیها چقدر کتاب میخوانند؟/بهترین روشهای ترویج کتابخوانی

کتاب «گزارش راهبردی کتابخوانی در استان زنجان» نوشته ابراهیم قاسمی و زهرا قاسمی توسط انتشارات نیکان منتشر شد. ، انتشارات نیکان کتاب «گزارش راهبردی کتابخوانی در استان زنجان» نوشته ابراهیم قاسمی و زهرا قاسمی را با شمارگان هزار نسخه، ۶۴ صفحه و بهای ۳۰…

Latest News

Related articles