زنجانی ها ۱۹۶ میلیون تومان خرج زمستانه کتاب کردند

زنجان -سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در قالب اجرای طرح« زمستانه کتاب ۹۹»، شهروندان این استان بیش از ۱۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صرف خرید کتاب کردند. ، محمدربیع احمدخانی افزود: طرح زمستانه کتاب از ۹ تا ۱۶ اسفندماه با مشارکت ۱۱…

Latest News

Related articles