زندانیان زندان «سنت لوییز» در آمریکا شورش کردند

به نقل از شبکه تلویزیونی «راشاتودی»، در جریان شورش حدود ۶۰ زندانی در یک مرکز اصلاح و تربیت شهر «سنت لوییز» واقع در ایالت میسوری آمریکا، این افراد شیشههای زندان را در هم شکستند. بر اساس اعلام پلیس این ایالت، زندانیان پس از ارتکاب این اقدام، به پرتاب…

Latest News

Related articles