زندگی هنر مدیریت سختیهاست/ آرامش مهمترین رکن زندگی است

اهواز- نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به اینکه زندگی هنر مدیریت سختیهاست، گفت: آرامش مهمترین رکن زندگی است و حتی اگر آسایش نباشد با وجود آرامش میتوان سختیها را مدیریت کرد.

Latest News

Related articles